Omega-Walidatron

Opis projektu

Podstawowy walidator napisany przy użyciu jQuery. Użytkownik musi podać adres email, numer telefonu i hasło. Walidacja polega na sprawdzeniu czy email ma określony format (np. example@mail.com), numer składa się z conajmniej 9 cyfr, a hasła w polach "password" i "repeat password" są takie same.

Zobacz jak to działa!

Użyte technologie

Front-end


  • HTML
  • CSS3
  • JavaScript
  • jQuery
Sprawdź kod!
OmegaValidatron thumbnail image